Sökning: "Ylva Eckeskog"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Eckeskog.

  1. 1. Minabibliotek.se : en utvärdering av dess visioner och mål

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Ylva Eckeskog; Stephanie Stahl; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER