Sökning: "Ylva Friberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ylva Friberg.

 1. 1. KVINNANS RESA FRÅN FRISK TILL EXPERT PÅ SIN SJUKDOM. Hur endometrios påverkar livet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Toine Berntzen Ljungberg; Ylva Möller; [2015-12-03]
  Nyckelord :Endometrios; lidande; livsvärld; egenvård; smärta; osäkerhet; patienterfarenhet;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanlig gynekologisk sjukdom som drabbar en av 10 kvinnor i fertil ålder i Sverige. De drabbade kan vara allt från symptomfria till helt invalidiserade av smärta och påverkan på övriga kroppen. Symptomen är många och mångfacetterade vilket försvårar diagnostiken. Det tar i snitt 8 år för kvinnorna att få en diagnos. LÄS MER

 2. 2. Individers upplevelse av kostbehandling vid typ 2 diabetes.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gabriella Lindberg; Andrea Melendez; Ylva Wagner; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en sjukdom som ökar globalt. Den största delen av diabetesbehandlingen utgörs av livsstilsförändringar där kostbehandlingen är av stor betydelse. Patienter med typ 2 diabetes upplever att livsstilsförändringar är svåra att genomföra, specifikt gällande kosthållningen. LÄS MER

 3. 3. Stjärnhusen i Gröndal : bevara och förnya stjärnhusens innergårdar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ylva Kjellin; [2008]
  Nyckelord :stjärnhus; Gröndal; Friberg; Backström; Reinius; Hermelin; innergårdar;

  Sammanfattning : It is sixty years since Sweden's first star-shaped housing estate was built in Gröndal, a suburb of Stockholm. Olle Engkvist, the building contractor, was the driving force behind the residential area and it was designed by architects Sven Backström and Leif Reinius. LÄS MER

 4. 4. KVINNORS KÄNSLOMÄSSIGA UPPLEVELSER VID GRAVIDITETSFÖRLUST SAMT REAKTIONER PÅ OMVÅRDNADEN

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marit Bengtson; Ylva Thor; [2008]
  Nyckelord :Ectopic pregnancy; emotional experience; grief; pregnancy loss; nursing; Travelbee;

  Sammanfattning : Graviditetsförlust i form av tidiga missfall är en vanlig diagnos i sjukvården. En mer sällsynt diagnos är utomkvedshavandeskap som kan ha ett dramatiskt förlopp och vara direkt livshotande. LÄS MER