Sökning: "Ylva Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ylva Gustafsson.

 1. 1. Landsbygdsinfluencers arbete med personligt varumärke : en netnografisk studie av bloggar i en landsbygdskontext

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Ylva Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :influencer; landsbygden; personliga varumärken; relationsbyggnad; storytelling;

  Sammanfattning : Influencers har blivit ett vanligt fenomen i vårt samhälle i takt med att användningen av sociala medier har ökat. Att som influencer bygga ett personligt varumärke som väcker intresse hos andra människor skapar en möjlighet att dela med sig av innehåll som många människor vill ta del av (Lou & Yuan, 2019). LÄS MER

 2. 2. EU & Demokratiska bakslag : en beskrivande idéanalys av debatten om Köpenhamnsdilemmat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustafsson Ylva; [2018]
  Nyckelord :Democratic Backsliding; EU; Copenhagen-dilemma; Democratic deficit; Legitimacy; Democracy;

  Sammanfattning : The EU is an organisation built on the concept of democracy. However, recent developments within certain member-states clearly contradict this claim. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Sammanfattning : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Bockmanuskriptet : En kritisk diskursanalys om en alldeles speciell bock

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :David Alin; Adam Larsson; [2017]
  Nyckelord :Gävle Christmas goat; yule goat; straw goat; discourse; discourse analysis; journalism; “traditional manuscript”; news evalutation; Aftonbladet; Gävlebocken; julbocken; diskurs; journalistik; nyhetsvärdering; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Bockmanuskripet - en kritisk diskursanalys av en alldeles speciell bock Författare: Adam Larsson och David Alin Handledare: Ylva Habel Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka Aftonbladets gestaltning av Gävlebockens öde mellan åren 1996, 2001, 2005, 2009 samt 2016. Teoretiska utgångspunkter: Studien baseras på teorier om nyhetsvärdering. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av information efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Ylva Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; Upplevelse; Kommunikation och Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige. Att bli diagnostiserad med hjärtinfarkt skapar mycket ångest och oro och patienter som drabbas är därför i stort behov av information. Vårdpersonal har skyldighet att ge varje patient individuellt anpassad information. LÄS MER