Sökning: "Ylva Hanna"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ylva Hanna.

 1. 1. THE HUMAN SIDE OF LARGE-SCALE CHANGES IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ylva Lidin; Anika Hanna Kortegast; [2020]
  Nyckelord :Public Change Management; Southern Swedish Police Force; Grounded Theory; Human Perception; Organizational Change Cynicism; Governmental Sector; Business and Economics;

  Sammanfattning : The process of organizational change will inevitably have an impact on the employees within when converting from its status quo to a hoped-for future state. Strategic goals are often coming to the fore while creating a workforce that helps evolve the change is easily forgotten or deprioritized. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av gårdsbutiken : en fallstudie av Local Food Nodes

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Engvall; Ylva Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :gårdsbutik; livsmedel; digitalisering; innovation; relationsmarknadsföring; småskalig livsmedelsproduktion; livsmedelsstrategin;

  Sammanfattning : Det svenska jordbruket har genomgått rationaliseringar och jordbruken har blivit allt större och mer specialiserade sedan slutet på 1900-talet. Mindre enheter har haft svårt att konkurrera och därför tvingats lägga ner. Intresset för närodlad mat har däremot växt i samhället under de senaste åren. LÄS MER

 3. 3. Entry into the Coffee Shop Market – Starbucks establishes in Gothenburg. The demand and supply of the domestic coffee shop market

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ylva Bruzelius; Hanna Johansson; [2012-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis discusses the expansion of Starbucks to Gothenburg and their main preconditions and challenges when establishing. It also looks at the state of competition on the local coffee shop market, students’ preferences and associations towards Starbucks and the students’ willingness to pay for Starbucks’ coffee. LÄS MER

 4. 4. Jag vänder knäna mot varandra : Om bostadsbrist, andrahandsboende och återanvända flyttkartonger

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Ylva Trapp; [2011]
  Nyckelord :bostadsbrist; bostadspolitik; andrahandsboende; bostadskarriär; Virginia Woolf; Myrdahl; makt;

  Sammanfattning : I den här essän analyseras bostadssituationen i dagens Sverige, med fokus på Stockholm. Vilka personliga historier, minnen, anpassningar ger bostadsbristen? Vilka teoretiska och konstnärliga metoder kan beskriva och ifrågasätta denna situation? Detta arbete, både konstnärligt och teoretiskt, samlar jag under namnet Bostad sökes. LÄS MER

 5. 5. Genusperspektiv på bilderböcker : en kvalitativ analys av Bokjuryns utvalda bilderböcker för år 2005

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Hanna Björck; Lena Eriksson; [2007]
  Nyckelord :barnlitteratur; genus; könsroller; stereotyper; överordning; bilderböcker; könsmaktssystem; underordning;

  Sammanfattning : The purpose of this Master’s thesis is to examine if there is any gender role stereotyping conveyed in recent children’s picture books. The picture books examined are the ten most popular which are selected by a combination of Bokjuryn in Sweden, 2005, and children voting. Furthermore there is a winner each year. LÄS MER