Sökning: "Ylva Henriksson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ylva Henriksson.

 1. 1. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ylva Henriksson; [2017]
  Nyckelord :baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Sammanfattning : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. LÄS MER

 2. 2. Den svenska glasburken. En diskursanalys av Statens Offentliga Utredningar/ The Swedish glass jar. A discourse analysis of official government reports

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Henriksson; Maria Jönsson; [2011]
  Nyckelord :authority; discourse; discourse analysis; government reports; immigrants; language; refugees; the other ;

  Sammanfattning : Henriksson, I & Jönsson, M. Den svenska glasburken. En diskursanalys av Statens Offentliga Utredningar/ The Swedish glass jar. A discourse analysis of official government reports. LÄS MER

 3. 3. Kan instruktioner om en rättvis och likabehandlande rekrytering leda till minskad diskriminering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erika Hellman; Ylva Henriksson; [2007]
  Nyckelord :ethnic discrimination; recruiting; stereotypes; prejudice; Social structures; Sociala strukturer; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined if individuals act in a less discriminating way and in a more fair way when they receive instructions about justice and not being discriminating while recruiting. 96 randomly assigned students at the University of Lund participated in this study. The participants were informed that they would act as a recruiter. LÄS MER