Sökning: "Ylva Jalming"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Jalming.

  1. 1. Påverkan av skuggor från vindkraftverk

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Ylva Jalming; Johanna Björkman; [2009]
    Nyckelord :Vindkraft; skuggor; vindkraftverk; påverkan;

    Sammanfattning : To get rid of our dependence on fossil fuels we need to make use of renewable energy sources like wind power to a greater extent. Even though wind power is a renewable energy source it can still cause some problems for the close environment. One of the problems is shadow flickering. LÄS MER