Sökning: "Ylva Knutas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ylva Knutas.

  1. 1. Att spela är en del av livet - ungdomar i musikskolan berättar om varför de fortsätter med instrumentalstudier

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Ylva Knutas; [2005]
    Nyckelord :musikskolan; instrumentalstudier; sociokulturella teorier meningsskapande; motiv; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

    Sammanfattning : För att skriva den här uppsatsen gjorde jag en intervjustudie med ungdomar i musikskolan som spelat i några år. Syftet med uppsatsen var att undersöka ungdomarnas val att fortsätta med instrumentalstudier efter de första åren. Intervjuerna gjordes på en musikskola och bestod av både enskilda intervjuer samt av gruppintervjuer. LÄS MER