Sökning: "Ylva Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Ylva Pettersson.

 1. 1. Tackla talrädsla - att förstå och stötta talrädda elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ylva Larsson; Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Högstadieelever; Klassrumsklimat; Muntlig presentation; Muntlighet; Svenska; Svenskämnet; talrädsla;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka och sammanställa vad tidigare forskning lyfter fram kring talrädsla i grundskolan - vad talrädsla beror på och hur lärare aktivt kan arbeta för att stötta talrädda elever. Frågeställningen besvaras genom en tematisk översikt, vilken baseras på lärares yrkeserfarenhet samt forskning. LÄS MER

 2. 2. Returer inom e-handeln : En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring returer och dess miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ylva Pettersson Dahllöf; Mathilda Svandal; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; Returns; Environmental impact; Consumer behavior; E-handel; Returer; Miljöpåverkan; Kundbeteende;

  Sammanfattning : E-handeln har ökat på senare tid och i samband med detta har konsumenternas köpbeteende förändrats. Idag finns det många e-handelsföretag som försöker stå ut i mängden och locka till sig kunder bland annat genom att erbjuda fri frakt, fria returer och snabba leveranser. LÄS MER

 3. 3. Mindfulness och Perspektivtagande ur ett innovationsperspektiv : Om en individs empatiska och kreativa förmåga påverkar innovation i grupp

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tilda Nordin; Ylva Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Finns det ett positivt samband mellan individens nivå av kreativitet/mindfulness och individens nivå av empati?   Hypotes: A: Empati och mindfulness/kreativitet korrelerar positivt. B: Empati och mindfulness/kreativitet ökar flow synchronization och bidrar till innovation i grupp. LÄS MER

 4. 4. Segregerad medierapportering i en segregerad stad : Hur Linköpings mest segregerade stadsdel och dess invånare skildras i Östergötlands största nyhetstidning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Stina Eng; Klara Pettersson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This qualitative study has been made to show how local media portrays segregated neighbourhoods, since media descriptions affect its readers and their opinions. Linköping, the second most segregated city in Sweden, and its most segregated district, Skäggetorp, has been used as the study case when reviewing how the local newspaper Östgöta Correspondenten writes about the neighbourhood and its inhabitants. LÄS MER

 5. 5. Vad är ett gott samhälle? : En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar kring vad som utgör ett gott samhälle, i förhållande till kursplanen i religionskunskap 1.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Ylva Pettersson; [2014]
  Nyckelord :religionskunskap; gymnasieskolan; ämnesplan;

  Sammanfattning : This essay is an analysis of how Swedish sixth form students interpret ”a good society”,an expression which is part of the main content of Religion1, the mandatory course inreligious studies. It is based on a a survey asking 198 students to define and reflect onwhat a good society might look like. LÄS MER