Sökning: "Ylva Schönfeldt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ylva Schönfeldt.

 1. 1. -"Varsågod publiken". : Community Theatre- en möjlig väg för tonårstjejer att ta plats i samhällsdebatten?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ylva Schönfeldt; [2014]
  Nyckelord :Amateur theatre; community theatre; phenomenological perspective and power structure.;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative study based on a phenomenological perspective. The purpose of the study has been to examine how the artistic work with a Community Theatre can visualize the beliefs held by young girls in Skellefteå today regarding the power structures that exist in their lives and how they affect them. LÄS MER

 2. 2. Teaterledare på 120 timmar? : En studie om skapandet av en teaterledarutbildning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ylva Schönfeldt; [2014]
  Nyckelord :amateur theatre; drama pedagogy; pedagogics and training in leadership and theatre;

  Sammanfattning : This paper is a qualitative study of the pedagogical conditions and the knowledge necessary for the creation and development of an education regarding leadership in the field of amateur theatre.The purpose of the study has been for participants to reflect and create knowledge about the creation and implementation of a course for leaders of amateur theatre. LÄS MER

 3. 3. Behörig men inkompetent : ett möjligt framtidsscenario för teaterlärare inom gymnasieskolan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Eva Stockås; Ylva Schönfeldt; [2010]
  Nyckelord :Behörighet; Drama; Kompetens; Kunskap; Lärare och Teater.;

  Sammanfattning : Uppsatsen inrymmer två syftesformuleringar. Det första syftet är att undersöka vilka utbildningsvägar som finns för att få arbete som teaterlärare på gymnasieskolan. LÄS MER