Sökning: "Ylva Sköndal"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ylva Sköndal.

 1. 1. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 2. 2. Inclusion, influence and increased durability of peace : Civil society organizations in peace negotiations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Ylva Sköndal; [2018]
  Nyckelord :civil society; peace process; influence; inclusion; DRC; Liberia; Ivory Coast; Sierra Leone;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate why inclusion of civil society actors in peace processes leads to more durable peace in some cases while not in others. It argues that the influence, rather than inclusion, of civil society organizations (CSOs) explains this variation. LÄS MER

 3. 3. "Det blir ju till att sålla" : En kvalitativ studie om socialarbetares mottagningsfunktion

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ylva Gren; Anastasia Noréus; [2018]
  Nyckelord :Mottagningsarbete; Handlingsutrymme; Professionsetik; Försörjningsstöd; Socialsekreterare;

  Sammanfattning : Författarna har gjort en ansats att problematisera mottagningsarbetet inom ekonomiskt bistånd. De har gjort ett antagande att mottagarrollen kan vara komplex och fann i sitt resultat att det fanns vissa dubbelheter kring handlingsutrymmet, de etiska riktlinjerna och mottagningsarbetets syfte. LÄS MER

 4. 4. Vårdande av psykiskt sjuka patienter med somatisk sjukdom i palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ylva Svenfelt; [2015]
  Nyckelord :Mental illness; Schizophrenia; Palliative care; Palliative nursing; Psykisk sjukdom; Schizofreni; Palliativ vård; Palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:Personer med allvarlig och kronisk psykisk sjukdom (SPMI), är en sårbar grupp med hög sjuklighet och dödlighet över genomsnittet. Trots detta är lite känt om dessa personers erfarenheter och behov av palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Fysisk hälsa hos patienter med psykossjukdom : Specialistsjuksköterskors arbete och uppfattningar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ylva Grip; [2013]
  Nyckelord :Health Promotion; Perceptions; Physical Health; Psychosis; Specialist nurses; Fysisk hälsa; Hälsofrämjande arbete; Psykossjukdom; Specialistsjuksköterskor; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykossjukdom har generellt sämre fysisk hälsa än övriga befolkningen till följd av symtom av psykossjukdomen, livstilsvanor delvis relaterat till symtomen och biverkningar av antipsykotisk läkemedelsbehandling. Forskning styrker detta dock har hälso- och sjukvården inte lyckats hjälpa patientgruppen på ett tillfredsställande sätt. LÄS MER