Sökning: "Ylva Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Ylva Sverige.

 1. 1. Kraftvärmens förutsättningar för flexibel elproduktion i Sveriges elsystem - En kvalitativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ylva Selander; Henrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kraftvärme; flexibel elproduktion; systemtjänster; följsam värmeproduktion; Skåne; Danmark; CHP; Combined Heat and Power; flexible electricity production; ancillary services; flexible heat production; Skåne; Denmark; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan jordbruksform och fäbodtyp i Ångermanland : En studie på sockennivå utifrån historiska redogörelser och 1865 års jordbruksstatistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för miljö- och biovetenskap

  Författare :Ylva Edblom; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; fäbodtyper; agrarhistoria; ångermanland; jordbruksstatistik;

  Sammanfattning : Fäbodar är en bosättning på den utmark som under sommarsäsongen nyttjas till bete för kreatur. I Sverige förekommer olika former av fäbodtyper som nyttjas olika, exempelvis används vissa endast till bete medan andra har både bete, slåtter och/eller åker. I Ångermanland förekommer två fäbodtyper. LÄS MER

 3. 3. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ylva Stagler; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER

 4. 4. TEXTILKONSERVERING I SVERIGE 140 år av utveckling, avveckling och motivering Ylva Persson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ylva Persson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Textile conservation; conservation method; decision making; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020:29.... LÄS MER

 5. 5. INFORMATION OCH VALDELTAGANDE En analys av det svenska Europaparlamentsvalet 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Larsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Europaparlamentsval; Europaparlamentet; EU; Valdeltagande; Politisk kunskap; Politisk information; Media; Valkampanjande; Personliga konversation; Sverige; 2019; European Parliament Elections; European Parliament; EU; Voting; Political Knowledge; Political Information; Media; Election Campaign; Personal Conversation; Sweden; 2019;

  Sammanfattning : The gap between turnout in national parliamentary elections and European Parliament elections are not particularly large in most EU member states. Sweden, on the other hand, has one of the biggest differences between voting participation in the European Parliament elections and national elections. LÄS MER