Sökning: "Yngre elever"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade orden Yngre elever.

 1. 1. Högläsning : En läs- och språkutvecklande aktivitet eller bara tidsfördriv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; Språkutveckling; Läsutveckling; Ordförråd; Läsförståelse; Läsargemenskap; Föreställningsvärldar; Yngre elever; F-3;

  Sammanfattning : Trots att forskning visar på att högläsning fyller många värdefulla funktioner när det kommer till elevers läs- och språkutveckling, synliggörs högläsningspraktiken enbart i styrdokumenten för förskoleklass, men inte för årskurs 1–3. Högläsning som metod kan användas på olika sätt och syftet med denna kunskapsöversikt är att med hjälp av elva vetenskapligt granskade artiklar, som alla rör ämnet högläsning, förmedla information om det. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i matematiken och kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cindy Söderlund; Betty Esteves; [2021]
  Nyckelord :Mathematics; cooperative learning; group work; problem solving; elementary school.; Problemlösning; problemlösning inom matematik; lågstadiet; kooperativt lärande; grupparbete.;

  Sammanfattning : Målet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för kunskapsutveckling i relation till problemlösning i matematik när elever i de yngre skolåren arbetar med metoden kooperativt lärande. Arbetet baseras på resultat från forskningsartiklar som valts ut via sökningar i databaserna SwePub, Education Research Complete, ERC, ERIC och Libsearch. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik och naturvetenskap – inlärnings- och hälsoeffekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Anna Brzezinski; Elin Frank Granberg; [2021]
  Nyckelord :health; health impact; learning; science; outdoor education; hälsa; hälsopåverkan; lärande; naturvetenskap; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt inriktar sig mot utomhuspedagogik i lågstadiet inklusive förskoleklassen. Syftet med arbetet har varit att ta reda på hur utepedagogik och regelbunden utevistelse påverkar elever både ur ett inlärningsperspektiv samt ur ett hälsoperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ELEVINFLYTANDE : En studie om elevers inflytande över undervisningen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linus Ring; [2021]
  Nyckelord :Elevinflytande; inflytande; elever; ungdomar; skola; gymnasiet;

  Sammanfattning : Elevinflytande innebär det inflytande elever har över undervisningen som rör dem. Det kan handla om omröstningar kring val av examinationer men det kan även betyda att eleverna får bestämma ordningen av vilka moment som ska beröras. Syftet med denna studie är att belysa hur gymnasielärare arbetar med elevinflytande. LÄS MER

 5. 5. Undervisningskvalitéer och prioriteringar i de första årens NO-undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johanna Martén; [2020-03-10]
  Nyckelord :biologi; fysik; kemi; naturorienterande ämnen; NO; undervisningskvalitéer; yngre elever;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad som kan karaktärisera NO-undervisningen i årskurserna 1 - 3 och vilka undervisningskvalitéer som synliggörs genom lärares beskrivningar av undervisningen. NO är i de första årskurserna ett samlingsnamn och innefattar ämnena biologi, fysik och kemi. LÄS MER