Sökning: "Yngre vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Yngre vuxna.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 2. 2. Fysikundervisning på lekplatsen : Möjligheter och utmaningar med lekplatsfysik i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Granholm; [2022]
  Nyckelord :investigating education; outdoor education; physics; playground physics; undersökande arbetssätt; utomhusundervisning; fysik; lekplatsfysik;

  Sammanfattning : Scientific concepts can be abstract for students in the younger school years. By using the playground that is a part of students’ everyday life you can investigate physical phenomena in a way that are close to the students. LÄS MER

 3. 3. Ätbara insekter - en potentiell livsmedelskälla : En kvalitativ intervjustudie om ätbara insekter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Alina Marminge; Maja Norberg; [2022]
  Nyckelord :ätbara insekter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Miljön och klimatet påverkas negativt av människans överproduktion- och konsumtion. Livsmedelsproduktionen är globalt sätt den enskilt största faktorn till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt ökar jordens befolkning. LÄS MER

 4. 4. Jag glömde vad jag skrev, kan du upprepa? : En studie om hur Snapchat påverkar kommunikation och relationer hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Kajsa Svensson; Matilda Blom; [2022]
  Nyckelord :Communication; emojis; relationships; Snapchat; social medias; young adults; Kommunikation; emojis; relationer; Snapchat; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Kommunikation idag sker både online, offline och kan vara både text- och bildbaserad. Snapchat är gratis mobilapplikation som förenklar snabb kommunikation genom bilder, videor och text. Applikationen är en social medieplattform som främst riktar sig till den yngre generationen och främjar relationsbyggande. LÄS MER

 5. 5. Icke-energigivande sötningsmedel En kartläggning av attityder, uppfattningar och konsumtionsbeteenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Hiba Asskoul; Mergita Gjaka; Clara Kullberg; [2021-10-22]
  Nyckelord :Icke-energigivande sötningsmedel; attityder; ; riskuppfattningar; konsumtionsvanor;

  Sammanfattning : Växande oro för hälsa och livskvalitet uppmuntrar människor att anpassa hälsosamma livsstilar och undvika konsumtion av mat rik på socker, salt och fett. Idag har tillgängligheten till energitäta och näringsfattiga livsmedel skapat problem med livsstilssjukdomar såsom övervikt och fetma, diabetes typ 2, insulinresistens, hjärt- och kärlsjukdomar och karies. LÄS MER