Sökning: "Yoga"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet Yoga.

 1. 1. Yogans ambivalenser: en genusvetenskaplig analys av yogans uttryck i Sverige genom postkolonial feministisk teori

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Sundell; [2019]
  Nyckelord :Yoga; postcolonial feminist theory; cultural appropriation; gender studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to understand the way yoga is practiced in Sweden through postcolonial feminist theory. The ambivalence of the form yoga takes in a swedish context between the positive aspects it provides for many practitioners in relation to the colonial history and the commodification of the practice is examined through the theoretical and political debate regarding the word cultural appropriation. LÄS MER

 2. 2. Sitt tungt i stolen! - En kvalitativ studie av kuratorers resilience och copingstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sigrid Thuresson; Olivia Larsson; [2019]
  Nyckelord :cancer rehabilitation; coping strategies; counsellor; resilience; personal resources;

  Sammanfattning : This study is based on 6 in-depth interviews with professional social workers working as counsellors in two different municipalities in Skåne county, Sweden. The counsellors are all working within the field of cancer rehabilitation. LÄS MER

 3. 3. Effekten av egenvårdsalternativ hos kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lina Olsson; Frida Wänblad; [2019]
  Nyckelord :Endometriosis; Suffering; Self-Care; Symptom Relief; Endometrios; Lidande; Egenvård; Symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund Endometrios är en inflammatorisk gynekologisk sjukdom som påverkar cirka 250 000 kvinnor i Sverige. Sjukdomen går i skov med smärta som dominerande symtom. Smärtan som sjukdomen medför leder till försämrad livskvalitet och stort lidande för individen. Det finns idag inget botemedel för sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. Att förebygga stressrelaterad psykisk ohälsa med yoga : En systematisk litteraturstudie om yoga och stresshormonet kortisol

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Annica Nielsen; [2019]
  Nyckelord :Yoga; stress; mental illness; cortisol; HPA-axis; Yoga; stress; psykisk ohälsa; kortisol; HPA-axeln;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress samt stressrelaterad psykisk ohälsa ökar i samhället och det är viktigt att finna alternativ som bromsar utvecklingen. Stress är ett normalt fysiologiskt tillstånd men under längre tid utan återhämtning kan stress leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Emotion regulation and rumination mediate the relation between yoga experience and psychological health in a non-clinical Indian population

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Queen Rasoulzadeh; [2019]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Emotion regulation; Rumination; Yoga; Depression; Emotions reglering; Yoga; Ångest; Ältande;

  Sammanfattning : This study was conducted in India, and the research plan was initially developed to provide further knowledge and perspective to the rapidly increased issues of psychological conditions in the country, regarding alternative treatments such as yoga and underlying mechanisms in the effects of yoga practice. The purpose of the study was to examine if emotion regulation and rumination may act as mediators between yoga experience and anxiety respectively depression. LÄS MER