Sökning: "Yonatan Tekle"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yonatan Tekle.

  1. 1. Jämförelse av CAV- och VAV-ventilationssystem för Björkhöjdskolan

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Lisa Holgersson; Yonatan Tekle; [2020]
    Nyckelord :Ventilationssystem; CAV-system; VAV-system; LCC-kalkyl;

    Sammanfattning : För att klara klimatmålen i Sverige och som EU-land behövs det genomföras fler energieffektiviseringar. Syftet med detta arbete har därför varit att jämföra två olika ventilationssystem,VAV-system och CAV-system inför en ombyggnation i Björkhöjdskolan som befinner sig i Borås kommun. LÄS MER