Sökning: "YouTubing"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet YouTubing.

  1. 1. Making meaning of computer gaming : Individual interviews with school-aged boys and their mothers.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

    Författare :Danai Roussi; [2020]
    Nyckelord :YouTube; children; YouTubing; digital media; digital gaming; agency; boys; mothers;

    Sammanfattning : .... LÄS MER