Sökning: "Young Wild"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Young Wild.

 1. 1. Hingstars välfärd – en jämförelse mellan solitära och grupphållna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Louise Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Hingst; välfärd; grupphållning; häst;

  Sammanfattning : Horses are social animals that in the wild live in harem groups with one or several dominant stallions, several mares, and their young offspring. There are also bachelor stallion groups with several stallions, horses are rarely solitary in the wild. Stallions in captivity are mainly kept under solitary conditions. LÄS MER

 2. 2. The effect of forestry and cervid densities on annual growth of ericaceous shrub species

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Alina Sayn; [2021]
  Nyckelord :production forest; conifer; silviculture; plant-animal interaction; forest management; ungulate;

  Sammanfattning : Ericaceous shrubs, such as bilberry (Vaccinium myrtillus), cowberry (V. vitis-idaea), and heather (Calluna vulgaris), dominate the understory in Swedish forests. Their important role of providing forage for wild deer is well established. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Lennartsson; [2021]
  Nyckelord :Babesia divergens; cattle; imidocarb; Ixodes ricinus; Sweden; questionnaire study;

  Sammanfattning : De huvudsakliga blodparasiterna som våra domesticerade djur drabbas av är protozoer, ett av dess stora släkten är Babesia spp. Parasiten överförs från olika fästingar, via saliv, till ryggradsdjur och ger upphov till sjukdomen babesios. LÄS MER

 4. 4. Deskriptiv studie av vildsvins rörelser och kontakter, samt implikationer för spridning av afrikansk svinpest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Nordfeldt; [2021]
  Nyckelord :vildsvin; afrikansk svinpest; kontakt; rörelse; vildsvinskadaver;

  Sammanfattning : Afrikansk svinpest (ASF) är sjukdom som drabbar alla medlemmar i familjen Suidae. Det senaste decenniet har sjukdomen spridit sig snabbt i både Europa och Asien där den har fått stora socioekonomiska konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Korrelation av kliniska och genetiska data hos älgar diagnosticerade med och utan Moose Wasting Syndrome

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Rosie Johannesson; [2020]
  Nyckelord :älg; Moose Wasting Syndrome; undernäring; sjukdomsdata;

  Sammanfattning : År 1985 upptäcktes en sjukdom som drabbade svenska älgar. Sjukdomen fick namnet Moose Wasting Syndrome (MWS). Älgarna som hittades var i mycket dålig kondition eller självdöda. Symptomen på MWS är anorexi, svaghet, nedsatt syn, minskad skygghet, utmärgling och diarré. LÄS MER