Sökning: "Young adult"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade orden Young adult.

 1. 1. SJÄLVSKATTAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED AKTIVITET OCH UPPLEVD AKTIVITETSBALANS En kvantitativ studie om unga vuxna med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanad Yusuf; Yonas Rosengren; [2020-04-22]
  Nyckelord :Occupational therapy; Mental health; Young adult; Explorative analysis;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens samhälle och kan leda till negativa konsekvenser. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet ett centralt begrepp som är viktigt för personens hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Användares attityder till att använda bilder i en sökmotor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Evelina Sandström; Caroline Törnlund; [2020]
  Nyckelord :Image search; Attitudes; Google Lens; TAM; Bildsök; Attityder; Google Lens; TAM;

  Sammanfattning : Allt fler människor får tillgång till både smarta mobiltelefoner och internet. Detta ger flera möjligheter att söka efter information på nya sätt. Att söka med hjälp utav bilder är ett relativt nytt sätt att söka efter information och det finns en del appar på marknaden som använder tekniken bildsök. LÄS MER

 3. 3. Using the Harry Potter Series in the Multicultural English Classroom as a Tool to Bring Awareness to Unconscious Biases

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Rukaia Abou-Gabal; [2020]
  Nyckelord :Education; Pedagogy; Empathy; Harry Potter; Prejudice; Othering; Unconscious Biases; Discrimination;

  Sammanfattning : The Harry Potter series, although primarily written for young adults has managed to be widely popular amongst readers of different ages. The series has been able to entice both young and adult readers all over the world as it provides readers with ample opportunities for self-recognition and thus even self-reflection. LÄS MER

 4. 4. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER

 5. 5. "Stuck in Hel Joseon"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ella Holttinen; [2020]
  Nyckelord :South Korea; Hel Joseon; millennials; compressed modernity; Confucianism; neoliberalism; human capital; achievement society; Social Sciences;

  Sammanfattning : South Korea is well known for its development miracle: the nation has managed to develop from the state of extreme poverty to the World´s 12th largest economies in a period of five decades. However, the negative consequences and side effects of this rapid growth, and issues of the contemporary Korean society has been less discussed, especially from the perspective of the Korean youth. LÄS MER