Sökning: "Young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 930 uppsatser innehållade orden Young adults.

 1. 1. Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Boström; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Mental health; Gender differences; School; Young adults; Physiotherapy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. LÄS MER

 2. 2. Vi är inte mer än människor : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om genus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sofia Bäckman; Viktoria Hilliges; [2020]
  Nyckelord :gender; female; male; norm; doing gender; genus; kvinnligt; manligt; normer; göra kön;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna pratar om genus, det socialt konstruerade könet. För att åstadkomma detta genomfördes en kvalitativ studie i form av fokusgrupper på en gymnasieskola med unga vuxna både, kvinnor och män som var 18 år och över. LÄS MER

 3. 3. Problematiskt spelande : En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Natalie Patzer; [2020]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; Gaming Addiction; problematic gaming; GAIT; Social-Ecological Approach; Internet Gaming Disorder; gaming Addiction; problematiskt spelande; GAIT; socialekologisk modell;

  Sammanfattning : Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. LÄS MER

 4. 4. Athletic Dropouts in Swedish Adolescence Female Handball Players

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Bogren; Kevin Rodenburg Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Athletic experiences; Elite sporting schools; Former student-athletes; Holistic Athletic Career model; Push; pull; anti-push; anti-pull framework.; Atletiska erfarenheter; Elit idrottsgymnasium; Före detta student-atleter; Holistiska karriärsutvecklingsmodellen; Push; pull; anti-push; anti-pull ramverket.;

  Sammanfattning : According to Baron-Thiene and Alfermann (2015), there is a potentially high dropout number within female student-athletes, but they also implicate that only a few studies have focused on adolescent or young adults’ dropout from elite sports. The present study has chosen to explore factors influencing athletic dropout in former female handball players that has studied at an elite sporting school and to explore how the former student-athletes experience their chosen career paths post athletic dropout, using a qualitative post-positivistic and realistic approach. LÄS MER

 5. 5. ”För att du vet vi är ensamma här i Sverige” : En kvalitativ studie av idrottsföreningsdeltagande och social integration bland ensamkommande unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ramona Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied; social integration; social affiliation; sport association; Ensamkommande; social integration; social samhörighet; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : The issue that this study addresses is how sport participation can function as a means for social integration. To address this problem, the purpose of the study is to understand the unaccompanied young adults’ experiences of sport association. The study was performed in a small town in southern Sweden. LÄS MER