Sökning: "Young managers"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Young managers.

 1. 1. Ledarskapandet i korstrycket : Mellancheferna inom sektionen för barn och unga och deras ledarskapsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tanja Öberg; Lina Alkner-Timner; [2019]
  Nyckelord :Leadership; management; constructing leadership; social services; child welfare; decision making; priorities; domain theory; critical realism; parallel process; social worker; code of ethics; professions identification.; Ledare; chef; skapa ledarskap; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; sektionen för barn och unga; val; prioriteringar; domänteori; kritisk realism; parallellprocesser; socionom; etisk kod; professionsidentifikation.;

  Sammanfattning : Mellanchefer inom socialtjänstens sektion för barn och unga arbetar i en motstridig organisation. Mellancheferna blir länken som fogar samman politiskt fattade beslut med förvaltningens krav och förväntningar, personalgruppens behov och klienternas rätt till hjälp och stöd. LÄS MER

 2. 2. Alkoholservering till unga

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karl Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Alkohol; Alkoholpolitik; Ansvarsfull alkoholservering; Serveringsbenägenhet; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtion är särskilt skadligt för unga alkoholkonsumenter och det finns ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och våldsbrottslighet. Den svenska alkoholpolitiken avser därför att skydda ungdomar från alkohol, bland annat genom en åldersgräns för att serveras alkohol på restaurang. LÄS MER

 3. 3. FACTORS INFLUENCING GREEN CONSUMPTION : The moderating effect of market maturity

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amin Babazade; Uliana Paramzina; [2019]
  Nyckelord :green consumption; green products; market maturity; moderating effect; factors influencing green consumption; emerging markets; developed markets.;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this master thesis is to examine factors influencing green consumption and to explain the moderating effect of market maturity on these factors in developed and emerging markets.Design/methodology/approach – In this research the pragmatism epistemology was employed as the scientific perspective of the current research. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbete på Kulturbolaget - en studie om hållbarhetsarbetet hos en konsertarrangör

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Plantin; [2019]
  Nyckelord :Hållbara evenemang; hållbar konsertarrangör; hållbara rockkonserter; Sustainable events; concert organizer sustainability; sustainable rock concerts;

  Sammanfattning : Hållbarhet är något som alla branscher måste anpassa sig till, även de som är verksamma inom evenemangsbranschen. Vid evenemang används stora mängder av jordens resurser och de har därför en stor påverkan på miljön. Arrangörer har således ett stort ansvar för att minska den påverkan som evenemangen medför. LÄS MER

 5. 5. En kommuns platsvarumärkesskapande kommunikation - En kvalitativ studie på Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Jönsson S; Philip Essfors; Zinar Omar; [2019]
  Nyckelord :The City Brand Hexagon; The Corporate Branding Tool Kit; Place brand; Place branding; Stakeholder theory.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: A municipality's place branding communication. Authors: Mattias S Jönsson – Philip Essfors – Zinar Omar. Advisor: Veronika Tarnovskaya. Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 hp. LÄS MER