Sökning: "Yousif Fast"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yousif Fast.

 1. 1. Identifiering av UNO-kort : En jämförelse av bildigenkänningstekniker

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Yousif Al-Asadi; Jennifer Streit; [2023]
  Nyckelord :Image recognition; CNN; TM; KNN; UNO; YOLOv5; Bildigenkänning; CNN; TM; KNN; UNO; YOLOv5;

  Sammanfattning : Att spela sällskapsspelet UNO är en typ av umgängesform där målet är att trivas. EnUNO-kortlek har 5 olika färger (blå, röd, grön, gul och joker) och olika symboler.Detta kan vara frustrerande för en person med nedsatt färgseende att delta, då enstor andel av spelet är beroende av att identifiera färgen på varje kort. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar och hinder för asylsökandes språklärande och integration

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Lena Yousif; Rafet Krasniqi; [2016]
  Nyckelord :Asylum seekers; adult asylum seekers; integration; acculturation; Empowerment; language learning education ; social network; Maslow s hierarchy of needs.; Asylsökande; vuxna asylsökande; integration; ackulturation; empowerment; språkundervisning utbildning ; socialt nätverk; Maslows behovstrappa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Problem Från 2013 till och med april 2016 har Sverige tagit emot 309.669 asylsökande. De stora vågorna av asylsökande som har kommit understryker behovet av att ge de optimala förutsättningarna för att anpassa sig och integreras i samhället. LÄS MER