Sökning: "Youth Punishment"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Youth Punishment.

 1. 1. Piecing the Puzzle: Restorative Justice with Children and Young Offenders in Scandinavia, an Interview Study with Professionals

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nancy Gutiérrez Olivares; [2021-02-04]
  Nyckelord :Restorative Justice; Children and Young Offenders; Victim Offender Mediation; Youth Punishment; Restorative Processes; Social Work; Scandinavian Justice Systems;

  Sammanfattning : The modern roots of restorative justice in Scandinavia go back to the emergence of the mediationmovement in Norway in the mid 1970s (Miers, 2001), a process that reached Sweden in the late 1980s(Wahlin, 2005). Victim Offender Mediation (VOM) in Sweden, and Youth Punishment (YP) inNorway, are some of the processes based on the primary components of restorative justice. LÄS MER

 2. 2. Barn och unga i sekter ur ett perspektiv av hederskultur

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ann-Sofie Sojka Al Hamede; Elisabeth Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :sects; honor; honor-related violence; children; youth; sekt; sekter; heder; hedersrelaterat våld; barn; unga;

  Sammanfattning : The aim of this essay was to investigate children's and young people's living conditions within sects and within honor culture, and to examine similarities and differences between children's vulnerability within a context of sect and a context of honor. This was done by performing an analysis of two journalistic books that depict experiences based on both contexts. LÄS MER

 3. 3. Argument om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare : En dokumentstudie utifrån förslaget att slopa straffrabatten för unga myndiga

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tilda Håhus; [2020]
  Nyckelord :Sveriges kriminalpolitik; unga lagöverträdare; ungdomsbrottslighet; ungdomskriminalitet; åtgärder för unga lagöverträdare; straff för ungdomsbrottslighet; effekter av straff; Criminal politics; young offenders; youth criminals; youth crime; measures for young offenders; youth criminal punishment; effects of punishment; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förstå politiken om åtgärder för unga myndiga lagöverträdare genom att analysera de argument som förs fram av centrala parter. Jag har genomfört en kvalitativ dokumentstudie med teorin om anspråksformulering som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Hårdhandskar eller silkesvantar? – en rättsanalytisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Hellman; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; påföljder; young offenders; juvenile criminal justice systems; juvenile legal consequences; sentencing; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det svenska straffrättsliga systemet finns en lång tradition av att särbehandla unga lagöverträdare. Den vedertagna ideologiska uppfattning som ligger till grund för särregleringen framhåller att unga har en outvecklad ansvarsförmåga, att de besitter en ökad sanktionskänslighet samt att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. LÄS MER

 5. 5. 'He Spat in my Face and Said I Should Die': Queer Youth and the Process of Identity Formation in Total Institutions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Joel Kunto; [2019]
  Nyckelord :Young people; queer youth; total institution; identity; gender studies; queer studies; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is about queer youth in total institutions, and the meaning those institutions might have on the identity formation process. The thesis itself consists of two smaller sub-studies, a literature review of some of the existing research on queer youth in total institutions, and a discourse analysis of the identity aspect using texts written by queer youth who has spent time in a total institution. LÄS MER