Sökning: "Youth Soccer"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Youth Soccer.

 1. 1. Rebound jump test to measure neuromuscular fatigue : -an attempt to understand training readiness and minimize injury incidence in youth team sports

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :neuromuscular fatigue; training load; youth team sport; sports medicine; physiotherapy;

  Sammanfattning : Background: A high injury-incidence in the world of youth team sports requires athletes, teams and healthcare to invest big amounts of money and time. There is a need to find implementable time- and cost-effective strategies that can highlight youth athletes at increased risk of sustaining injuries, to inform the physiotherapist’s/coach’s training plan for training load adjustments. LÄS MER

 2. 2. RAE och Damallsvenskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :Women; Football; Sweden; Relative age effect;

  Sammanfattning : I en allt mer elitsatsande idrott skapas fler och fler svårigheter och problem. Ett av dessa är relative age effect (RAE). RAE innebär att det finns en överrepresentation i deltagarpopulationen av deltagare som är födda tidigt på året. LÄS MER

 3. 3. The efficacy of plyometric training on explosive actions (sprinting, jumping, agility and ball kicking) on the performance of young soccer players.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Isaak-Alexandros Koutsoklenis; [2018]
  Nyckelord :Plyometric training; sprinting; jumping; agility; ball kicking; soccer; youth players;

  Sammanfattning : Background: Plyometric training is a form of conditioning with increasing popularity that involves the performance of body weight jumping type exercises with the use of the stretch-shortening cycle muscle action. It is widely accepted that plyometric training has beneficial effects on many sports, including soccer. LÄS MER

 4. 4. Very Heavy Resisted Sprinting: A Better Way to Improve Acceleration? : Effects of a 4-Week Very Heavy Resisted Sprinting Intervention on Acceleration, Sprint and Jump Performance in Youth Soccer Players

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Domen Bremec; [2018]
  Nyckelord :sprint; resisted sprinting; acceleration; jumping; speed; football; soccer;

  Sammanfattning : Abstract Aim was to investigate the effects of heavy resisted and unresisted sprint training protocols and see its effects on sprint time, vertical and horizontal jumping and sprint mechanics. Youth male soccer players [n=27] participated in this study, they were all individually assessed for the horizontal force-velocity profile using two unresisted sprints and load-velocity profile using four progressively resisted sprints (25%, 50%, 75% and 100% body mass). LÄS MER

 5. 5. Kreativitet inom Fotboll : En tvärsnittsstudie om ungdomsfotbollsspelares kreativitet och tränares träningsmetodik och aktioner

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anders Wasserman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att studera om det finns något samband mellan fotbollstränares aktioner och spelarnas kreativitet, samt om fotbollsspelares kreativa aktioner skiljer sig i antal mellan spelform och träningsform. Hur ser sambandet ut mellan fotbollstränares aktioner och spelarnas kreativitet? Finns det några skillnader i antalet kreativa aktioner per minut mellan spelform och träningsform? Studiens hypotes är att fotbollsspelare utför fler kreativa fotbollsaktioner i träningar där tränaren i högre grad använder sig av spelform och frågor. LÄS MER