Sökning: "Youth in transition"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Youth in transition.

 1. 1. Fri från friskola, men till vilket pris? : En studie om fristående skolans effekter på vidareutbildning på högskola eller universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Novakovic; [2022]
  Nyckelord :Independent school; Multiple regression analysis; Municipality fixed effects; Panel data; Swedish school reforms; Transition to university; Friskola; Friskolereform; Kommunfixa effekter; Multipel regressionsanalys; Paneldata; Övergång till högskola;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida studier på fristående gymnasieskola påverkar sannolikheten att påbörja vidareutbildning på högskola eller universitet. Detta studeras genom användande av paneldata över åren 2008-2021 för samtliga 290 kommuner i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Från problematisk ungdom till ung vuxen - Vad var hjälpsamt? : En intervjustudie där unga vuxna med tidigare omfattande öppenvårdsinsats beskriver sitt vuxenblivande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Jonas Wigstad; Daniel Lennman; [2022]
  Nyckelord :emerging adulthood; non-institutional care; problematic youth; resilience; turning points; problematisk tonårstid; resiliens; vuxenblivande; vändpunkter; öppenvård;

  Sammanfattning : The aim for this study was to investigate how young adults describe their emerging adulthood, when coming from problematic teenage years. Three people around the age of 25 were interviewed. They had experience of non-institutional community care during their teenage years. LÄS MER

 3. 3. The Upsurge of Ethno-nationalism and Ethiopia's Fragile Democracy

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Tsegaye Bulgan; [2021]
  Nyckelord :Ethiopia; ethno-nationalism; democracy; ethnicity; democratization;

  Sammanfattning : By exploring the upsurge of the new wave of ethno-nationalism and its effect on institutions of democracy in Ethiopia, this study attempts to contribute to the study of fragile democracy in highly divided states. Methodologically, it is qualitative research where key informant interviews and literature review were employed to collect the needed data. LÄS MER

 4. 4. The moral economy of the self : chasing the future with LinkedIn

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Long Nguyen; [2021]
  Nyckelord :case study; digital capitalism; digital labour; entrepreneurial self; LinkedIn; precarity; transition; young people; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many young people across societies, precarity is the condition of life that they have to confront in their path to adulthood. As this condition is further intertwined with the rise of the digital age, attempts have been made by youth and media scholars to theorize and investigate the role that digital media plays within this socioeconomic conditions. LÄS MER

 5. 5. Vi måste trolla med knäna : Socialsekreterares erfarenheter av eftervård till unga som lämnar dygnsvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Abdulwahid Qatanani; Amd Abu Zeid; [2020]
  Nyckelord :Aftercare; out of home placement. care leavers; social worker; transition to adulthood; eftervård; eftervårdsinsatser; övergång till vuxenliv; dygnsvård; placering; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Titel: Vi måste trolla med knäna- Socialsekreterares erfarenheter av eftervård till unga som lämnar dygnsvården Syfte: Syftet med studien var att undersöka vad socialsekreterare anser attsamhällsplacerade unga har för behov i övergången mot ett självständigt vuxenliv, samtderas erfarenheter av de stöd- och hjälpinsatser som erbjuds de unga eftersamhällsplaceringens avslut. Metod: För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes tvåfokusgruppsintervjuer på två olika avdelningar inom en Socialtjänst i Sverige. LÄS MER