Sökning: "Youtube innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Youtube innehållsanalys.

 1. 1. Shia-islams framställning : En innehållsanalys av de sunnitiska YouTubers Mohammed Hijab och Imran Ibn Mansurs framställning av shiitisk islam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nadia Ali; [2023]
  Nyckelord :social media; mediatization; influencer; Shia Islam; Sunni Islam; Salafi movement; Othering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how two Sunni Muslim social media influencers depict and represent Shia Islam through their YouTube videos. To aid the research two questions were formulated:  1. How are Shia Islam and Shia Muslims represented by Imran Ibn Mansur and Mohammed Hijab? 2. LÄS MER

 2. 2. “Smält som smör och stapla dina leder” : En studie om den moderna golvteknikens formspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Linda Nihlén; [2023]
  Nyckelord :danslärare; golvteknik; modern dans; releaseteknik; reflekterande praktik; rörelseanalys; tyst kunskap.;

  Sammanfattning : Ordet formspråk återkommer i flera kursplaner i det estetiska programmet med inriktning dans. Men inom modern release-baserad golvteknik, som undervisas på flera gymnasieskolor i Sverige, finns det mycket lite forskning om vad detta kan innebära. LÄS MER

 3. 3. "Good luck trying to cancel me" : En kvalitativ innehållsanalys av Youtube-profilen Logan Pauls reparationsstrategier under Aokigahara-incidenten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maja Levinsson; Tilde Elf; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; Youtube; Logan Paul; strategies; qualitative content analysis; visual analysis; cancel culture; apologia; image repair theory; kriskommunikation; Youtube; Logan Paul; strategier; kvalitativ innehållsanalys; visuell analys; cancelkultur; apologia; image repair theory;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka hur Youtube-profilen Logan Paul agerade under en kris orsakad av det som populärkulturen kallar cancelkultur. Tre av Logans Youtube-videor undersöktes för att studera vilka reparationsstrategier och visuella element han använde sig av i videorna publicerade efter Aokigahara-incidenten. LÄS MER

 4. 4. Fenomenet Riks : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas YouTube-satsning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Elias Thomasson; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lyxig, drömmig och sexig : En kvalitativ innehållsanalys av sponsrade youtube-videor- hur skönhetsideal reproduceras genom influerare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Cornelia Johnsson; Lovisa Jansson; [2022]
  Nyckelord :femininitet; genus; ideal; norm; retorisk och semiotisk innehållsanalys; konstruktivism; youtube; influerare;

  Sammanfattning : Plattformen Youtube grundades år 2005 och har sedan dess fortsatt att konstant expandera. Idag är Youtube en världsledande medieplattform med miljontals användare som konsumerar, publicerar och delar youtube-videor. LÄS MER