Sökning: "Yrkesetik"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Yrkesetik.

 1. 1. Sjuksköterskeinitierad smärtlindring på akutmottagning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Luciana Gardenalli Pettersson; My Schulstad; [2020]
  Nyckelord :Akutmottagning; Patientsäkerhet; Smärtbehandling; Smärtlindring; Specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att smärta är det vanligaste symtomet hos patienter som söker sig till akutmottagningar. Trots detta är otillräcklig smärtlindring, oligoanalgesia, ett känt problem inom akutsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Yrkesetik inom offentlig förvaltning : En analys med fokus på Migrationsverkets Återvändandearbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Olivia Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Juridik eller yrkesetik – En prioriteringsfråga? : En kvalitativ jämförande litteraturstudie om lärarens arbete med bedömning och betygsättning i relation till lärarens yrkesetik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskningJönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Elina Sterckx; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Redovisningsetik : En studie om yrkesetik och medias effekter vid företagsskandaler.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Hilvenius Lindqvist; Johan Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Ethics; Accounting ethics; IESBA:s ethical code; FAR; Corporate scandals; Media; Media Analysis; Content analysis.; Etik; Redovisningsetik; IESBA:s etikkod; FAR; Företagsskandal; Media; Medieanalys; Innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Uppfattning om gott och ont, vad som är rätt och fel, kan kraftigt skilja sig mellan olika individer. Hur en människa uppfattar och hanterar begreppet etik är unikt för varje enskild individ i samhället. LÄS MER

 5. 5. Yrkesetik i teori och praktik : En fokusgruppsstudie av lärares yrkesetiska praktik i relation till de yrkesetiska principerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Jimmi Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Etik; yrkesetik; Colnerud; eleven i centrum; yrkesetiska principer; skola; pedagogik;

  Sammanfattning : I min uppsatsskrivning har jag utgått ur en explorativ ansats där fokusgruppsintervjuer har använts som en metod för materialinsamling. Med hjälp av fokusgrupper vill jag lyfta fram och se hur yrkesetiska principerna i yrkesrådet syns i praktiken enligt professionella lärare. LÄS MER