Sökning: "Yrkesintroduktion"

Visar resultat 6 - 10 av 13 uppsatser innehållade ordet Yrkesintroduktion.

 1. 6. Diskrepans mellan förväntan och utfall - En studie om elevers upplevelse av yrkesintroduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lisa Johansson; Lisa Rosén; [2016]
  Nyckelord :Careership; gymnasiet; introduktionsprogram; obehörig; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Allt fler elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet vilket har ökat söktrycket på de fem introduktionsprogrammen. Ett utav dessa är yrkesintroduktion som presenteras som ett alternativ för de elever som har ett specifikt yrke i sikte och vill in på motsvarande yrkesprogram eller direkt ut i arbete. LÄS MER

 2. 7. Inflytande & delaktighet? : ”Det är väl när man flyter in på lektionen…” En studie om elevers upplevelser av delaktighet och inflytande i sin utbildning på yrkesintroduktion på introduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Florence Rådefjäll; [2016]
  Nyckelord :Delaktighet; individuella studieplaner; inflytande; yrkesintroduktion;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva elevers erfarenheter och upplevelser av inflytande, delaktighet och lärande i sin utbildning på gymnasiets yrkesintroduktion, men också bilda en uppfattning om vilka elever som går denna inriktning. Studien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med tretton elever från olika skolor och yrkesinriktningar. LÄS MER

 3. 8. Från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska : En litteraturöversikt om upplevelser av transition från utbildning till profession i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Gunnarsson; Elin Strinnlund; [2015]
  Nyckelord :Nursing student; Nurse; Experience; Transition; Professional role; Preparation; Support; Sjuksköterskestudent; Sjuksköterska; Upplevelse; Transition; Yrkesroll; Förberedelse; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kräver såväl teoretisk som praktisk kunskap, värderingsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt. Arbetet som sjuksköterska i en ständigt föränderlig vårdkontext, kan upplevas som påfrestande och transitionen från student till färdig sjuksköterska kan bli en verklighetschock. LÄS MER

 4. 9. Hur hanterar lärare elevers tystnad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Anna Freij; [2014]
  Nyckelord :Lärarens arbete; introverta elever; tysta elever; yrkesgymnasium; yrkesintroduktion; vuxenstudenter; integration;

  Sammanfattning : Detta är en observations- och intervjustudie av hur gymnasielärare på ett yrkesinriktat program arbetar med tysta och talovilliga elever. Detta är också en studie där jag försökt att observera klimatet i klassrummet och arbetslokaler. LÄS MER

 5. 10. Individanpassad undervisning i yrkesintroduktionen : Individualized teaching in professional introduction

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Ingela Nilsson; Ida Björk Larsson; [2012]
  Nyckelord :Individanpassad; yrkesintroduktion; Inlärning;

  Sammanfattning : Vi har uppmärksammat den variation av individer som finns i en grupp och framförallt sett elever med behov av särskilt stöd i undervisningen på yrkesprogrammen. Att individualisera undervisningen innebär att den ska anpassas för elevernas individuella behov och förutsättningar. LÄS MER