Sökning: "Yrkesprestige"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Yrkesprestige.

  1. 1. Beror ditt yrkesval på dina syskon : En studie om placeringen i syskonskaran har något samband med ens yrkesprestige

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Dahlgren Therese; [2019]
    Nyckelord :Yrkesprestige; syskonposition; SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale ;

    Sammanfattning : Yrkesprestige kan bidra till att påvisa trender och tendenser på arbetsmarknaden, vilket är viktigt att undersöka för att samhället ska kunna bidra med resurser där det behövs på bästa sätt. Denna studies syfte är att undersöka om syskonplaceringen påverkar ens yrkesprestige och om det finns ett samband mellan dessa. LÄS MER