Sökning: "Yrkesverksam"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet Yrkesverksam.

 1. 1. Att synas eller icke synas– Det är frågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Natalie Minnevik; [2020-05-12]
  Nyckelord :Skådespelarbranschen; Skådespelare; Röst; Blyghet; Mingla; Marika Lagercrantz; Aleksa Lundberg; Patsy Rodenburg; Krav; Amatör; Solsidan; Youtube; Instagram; Followers; Följare; Yrkesverksam; Nyutexaminerad; Examen; Självtvivel; Regissör; Teater; Film;

  Sammanfattning : I denna podcast kartlägger jag hur jag som nyutexaminerad skådespelare ska förhålla mig till skådespelarbranschen. Jag undersöker hur delar av branschen ser ut och vilka krav som ställs på dagens skådespelarkår. I min mening, har branschen förändrats avsevärt under de senaste åren. LÄS MER

 2. 2. Den nyutexaminerade sjuksköterskans ledarskap och teamarbete : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Christer Nilsson; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerad; sjuksköterska; ledarskap; teamarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Som nyutexaminerad sjuksköterska förväntas alla kärnkompetenser besittas grundläggande. Den första kliniskt verksamma tiden är omvälvande då såväl teoretiska som praktiska kunskaper ska implementeras som yrkesverksam. Till detta kommer även att bemästra teamarbete och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. ”DET BYGGER PÅ RELATIONER ANNARS ÄR MAN CHANSLÖS” : En kvalitativ studie om hur fritidspersonalen förhåller sig till elever med utmanande beteende

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elvira Hansson; Sara Ljungqvist; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; fritidshem; affekt; konflikthantering; samverkan;

  Sammanfattning : Elever med utmanande beteende är inget ovanligt att stöta på inom skolans värld och det är sannolikt något som all fritidspersonal är bekant med. Denna studies syfte var att öka kunskap om hur den verksamma personalen i fritidshemmet förhåller sig till de elever som de menar har ett utmanande beteende och relationsskapandets betydelse i mötet med dessa elever. LÄS MER

 4. 4. De första stegen : Att gå från student till yrkesverksam förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Madelene Cordes; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; preschool teacher; newly educated; relationships; experience.; Erfarenhet; förskollärare; nyutbildad; relationer; upplevelse.;

  Sammanfattning : Att komma nyutbildad till förskolans verksamhet kan vara omvälvande. Det är inte bara de första intrycken att komma ny till en förskola som väger in utan även att gå från student till yrkesverksam. Det ska samtidigt skapas relationer med kollegor, rektor, vårdnadshavare och barn. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse från utbildning till anställning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Kimberly Carlstedt; Nimit Thepthida; [2020]
  Nyckelord :A literature review; experience; newly graduated nurse; transition; Litteraturöversikt; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelse; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efter avslutad sjuksköterskeutbildning kan en legitimation ansökas om från socialstyrelsen som garanterar tillräcklig kompetens och färdigheter för yrket. Sjuksköterskeutbildningen är i konstant behov av korrigering till följd av sjukvårdens kontinuerliga kunskapsutveckling samt stora krav på kvalité och effektivitet som samhället ställer. LÄS MER