Sökning: "Ytlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Ytlighet.

 1. 1. ”Det är ju lite som att stå utanför en ring när alla andra sitter i ringen och leker tillsammans” En kvalitativ studie om hbtq+-personers upplevelser av minoritetsstress i nära relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Abrahamsson; Beatrice Hägerström; [2020]
  Nyckelord :Minoritetsstress; hbtq ; nära relationer; coping; socialt stöd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hbtq+-personers upplevelser och hantering av minoritetsstress i nära relationer samt upplevda konsekvenser på hälsan och de nära relationerna. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med tio personer, som bröt mot cis- och/eller heteronormen. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi göra sen? : En aktionsforskning om att utveckla elevers samtal ikollaborativt arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Ann-Katrin Hiljanen; Carolin Fryklund; [2014]
  Nyckelord :aktionsforskning; grupparbete; kollaborativ; samtal; multilog;

  Sammanfattning : Grupparbete är en använd undervisningsmetod i skolan där eleverna drar nytta av varandras olikheter och förmågor för att lära sig ny kunskap. Centralt för grupparbete och lärande är språket och samtalet. Vi vill i denna studie undersöka vilka samtal ett kollaborativt arbete kan medföra. LÄS MER

 3. 3. Psykopaten i garderoben : En queer läsning av Bret Easton Ellis American Psycho

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Oscar von Seth; [2013]
  Nyckelord :American Psycho; Patrick Bateman; Seriemördare; Våld; Bret Easton Ellis; Ytlighet; Djup; Queerteori; Heteronormativitet; Queert läckage; Litterär pornografi; Misogyni; Sadism; Maskulinitet; Homofobi; Gotik; Homosexualitet; Gay cruising; Samkönat begär;

  Sammanfattning : The novel American Psycho was first published in 1991. It recieved harsh criticism and was viewed as a work of heterosexism, misogyny and pointless violence. Despite the criticism, the protagonist, a wealthy serial killer yuppie namned Patrick Bateman, fascinated the readers. LÄS MER

 4. 4. Ett ytligt Vattenfall. Hur Vattenfallkoncernens framställande av miljö förändrats efter bolagiseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Emma Claesson; [2012]
  Nyckelord :Vattenfall; miljömässigt ansvarstagande; bolagisering; affärsverk; statligt bolag;

  Sammanfattning : År 1992 bolagiserades Vattenfall och gick från att vara ett statligt affärsverk till att bli ett statligt ägt bolag som sedan dess utvecklats till ett av Europas ledande energibolag. Under de senaste åren har miljöfrågan fått en allt större roll i samhället vilket i stor grad omfattar energibolagen. LÄS MER

 5. 5. Lyxfru som livsstil : Hur den kvinnliga konsumenten identifierar sig med livsstilen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Elin Nilsson; Evelina Löfberg; [2012]
  Nyckelord :sociala medier; lyx; Livsstil; blogg; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte:Uppsatsen syftar till att beskriva samt analysera hur svenska kvinnliga konsumenter uppfattar och förhåller sig till den presenterade livsstilen. Vidare är syftet med uppsatsen att ta fram en modell för analys av livsstil, med denna modell som verktyg kan vi analysera livsstil som presenteras via publicerade bilder i bloggar. LÄS MER