Sökning: "Ytstrid"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Ytstrid.

 1. 1. Marinens vapenanskaffning, en rationell företeelse? En fallstudie i sjömålsrobot 15

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Robert Schöllin; [2016]
  Nyckelord :Flottan; ytstrid; anskaffning; utveckling; Allison; rationell aktör; robot 15;

  Sammanfattning : This study aims to explain whether the driving forces behind the development and acquisition of weapons systems to the Navy can get it´s explanation by theories of rational actors, or if there are other underlying factors. During the 1970s the Navy stood without any modern anti-ship-missile while the rest of the world entered into the missile age and developed anti-ship missiles. LÄS MER

 2. 2. Svenska ytstridens taktiska utveckling under 1950- och 1960-tal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mathias Gustafson; [2010]
  Nyckelord :Swedish Navy; Surface warfare; fifties; sixties; tactical development; tactics; Svenska flottan; ytstrid; 50-tal; 60-tal; taktisk utveckling; taktik;

  Sammanfattning : I början av 1950-talet utvecklades en idé att flottan skulle bli lättare. Detta berodde delvis på ekonomiska faktorer samt att flottans större system såsom pansarskepp började bli föråldrade. Den tekniska utvecklingen bidrog även till att system som radarn gjorde intrång. LÄS MER

 3. 3. Krigföringens grundprinciper i nutida marina insatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Allerman; [2009]
  Nyckelord :Principles of war; Surface warfare; Unifil; ML; Krigföringens Grundprinciper; Ytstrid; Unifil; ML;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i ämnet krigsvetenskap och den förändring av försvarsmaktens verksamhet som de kombinerade uppgifterna, insatsförsvar och fredsbevarande insatser har skapat. Den del av krigsvetenskapen som uppsatsen riktas mot är krigföringens grundprinciper och tillämpningen av densamma inom de nya ramar som försvarsmakten agerar inom. LÄS MER