Sökning: "Ytterstad"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Ytterstad.

 1. 1. En ny urbanitet utanför murarna

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Elias Friberg; [2019]
  Nyckelord :Visby; Urbanitet; Arkitektur; A7; Ytterstad; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In this thesis project I investigate, analyze and develop a proposal in order to improve the urban qualities of my hometown, Visby on the island Gotland in the Baltic sea. The city had a major role as a trading port during the 12th and 13th centuries but then had an economic setback which hindered its growth until the19th century. LÄS MER

 2. 2. Stockholms tillfälliga oaser : tillfälliga installationer som ifrågasätter det offentliga rummet: en studie i tillfällig landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Wetterborg; [2018]
  Nyckelord :tillfällig landskapsarkitektur; temporära landskap; tillfällig användning; temporär arkitektur;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats behandlar tillfällig landskapsarkitektur i teori och praktik. Fenomenet tillfällig landskapsarkitektur har studerats och kartlagts med utgångspunkt i konceptet ”Levande Stockholm”, ett tillfälligt landskapsarkitekturprojekt som initierats av Stockholms stad. LÄS MER

 3. 3. Att mötas på mitten - En studie om stadsläkning för ökad integration

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Victoria Alstäde; [2018]
  Nyckelord :Stadsläkning; segregation; integration; performativitet; urbanmorfologi; stadsform; Space syntax; fysisk planering; barriär; stadsplanering;

  Sammanfattning : I Stockholms ytterstad präglas många stadsdelar av områdessegregation, där de socioekonomiska förutsättningarna till stor omfattning skiljer sig från område till område. I den fysiska planeringen har få storskaliga insatser genomförts för att förändra denna struktur, då arkitektur och sociala frågor har kopplats samman först på senare tid. LÄS MER

 4. 4. Ett Stadsmuseum för alla : En studie av uppsökande museiverksamhet i Stockholms ytterstad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Documentation; Museums--Collection management; Social inclusion; Historical museums; Dokumentation; museisamlingar; social integration; kulturhistoriska museer;

  Sammanfattning : This study examines a project carried out by Stockholms stadsmuseum in the area of Östberga in Stockholm called Stadsmuseet på plats – Östberga. Interviews with museum personnel and analysis of documents related to the project make up the material for this study. LÄS MER

 5. 5. En gate

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Peter Wilhelm Valerius Aasgaard; [2018]
  Nyckelord :a street; street; Slakthusområdet; Enskede Gård; Skola; gymnas; lärocenter; publik väg; väg; cykel; cykelväg; cykelparkering; glasfasad; publik; publik byggnad; byggnad; arkitektur; kandidat; aasgaard; peter aasgaard; årskurs tre; årskurs tre; kth; arkitekturskolan; ori merom; merom; maria papafingos; papafingos; en gata; gata;

  Sammanfattning : Kort beskrivelse av prosjektet: Oppgaven har vært å tegne et samlingshus for et antall omgivende videregående skoler. Ved å sentralisere ulike funksjoner som bibliotek, sosiale arealer og matsal fungerer huset som et felles læresenter for elevene. LÄS MER