Sökning: "Yttervägg"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Yttervägg.

 1. 1. Energi- och fuktprestanda av isolerblock

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Rasmus Bengtsson; Simon Castlen; [2022]
  Nyckelord :Gablok; WUFI; Folosdiagram; Fukt; Mögel; Prefabricering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Self-building is a concept that consists of prefabricated elements where non- professionals should be able to assemble these elements. This report examines the Belgian company Gablok, which is based on the self-building method. The study investigates how the solution of Gablok performs in the Swedish climate with focus on moisture and energy. LÄS MER

 2. 2. Vanadislundens vattenreservoar : Konsekvensanalys av avfuktning i icke uppvärmda byggnader

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Samuel Kourie; Charbel Ure; [2022]
  Nyckelord :RF; tegelvägg; icke-uppvärmd; WUFI; saltsprängringar; saltutfällningar; RH; brickwall; non heated; WUFI; salt explosions; salt deposits;

  Sammanfattning : Kondens i icke-uppvärmda byggnader är ett välkänt problem, men hur dessa byggnader bör hanteras är mindre känt. I Vanadislundens vattenreservoar installerades en avfuktnings anläggning med förväntan att kondensen som funnits i byggnaden i 100 år ska försvinna. LÄS MER

 3. 3. Halmvägg som ett alternativ för Kulturborgen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Hanna Ohlsson; Anastasia Polubotko; [2022]
  Nyckelord :climate impact; carbon sink; straw; straw bales; straw wall; design; I-joist; dimensioning; u-value; heat resistance; klimatpåverkan; kolsänka; halm; halmbalar; halmvägg; utformning; lättregel; lättbalk; dimensionering; u-värde; värmemotstånd;

  Sammanfattning : In this thesis an alternative exterior wall construction for a specific building isinvestigated. The focus has been on investigating the material straw as a possiblecomponent in the future project Kulturborgen in Skåne, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Isolering av fraktcontainers yttervägg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Alan Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :Container house; insulation; cold bridges; U-value; Containerhus; isolering; köldbryggor; U-värde;

  Sammanfattning : Bostadsbristen i Sverige påverkar 75% av alla kommuner. För att kunna lösa krisen snabbt och effektivt bör byggbranschen ta nya idéer och byggteknik på allvar. Att bygga bostäder av fraktcontainer innebär att bygga snabbt och miljövänligt. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av växtfasaders klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalyser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Christos Raptis; My Hagberg; [2021]
  Nyckelord :Växtfasader; Livscykelanalys; Fasadmaterial; Miljöpåverkan; Yttervägg; Stomme; Värmegenomgångskoefficient; Levande fasadsystem; GWP;

  Sammanfattning : The building sector has attributed a significant focus on improving its sustainability performance, as it contributed to almost 38% of global carbon dioxide emissions in 2019, and is estimated to be the least environmentally friendly industry worldwide. Life cycle analysis (LCA) is considered a rewarding method for evaluating the environmental impact caused by buildings or individual building components, based on various environmental indicators such as carbon dioxide emissions. LÄS MER