Sökning: "Yttre marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Yttre marknad.

 1. 1. Design och produktutveckling av skandinavisk lampdesign

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Filip Östman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following paper is the result of a bachelor thesis which includes the production of Scandinavian table lamp. The thesis is based on the generic product development method where each stage and steps are presented. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan skola och hem i tider av ökad yttre kontroll och styrning : En diskursanalys av lärares veckobrev

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Vemmerstad; [2021]
  Nyckelord :veckobrev; föräldrasamverkan; hem och skola; lärare och föräldrar; lärare och vårdnadshavare; lärares autonomi; marknad; new public management; skriven kommunikation; kritisk diskursanalys; diskursiv psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare framställer relationen mellan skola och hem i sin skriftliga kommunikation i form av veckobrev riktade till vårdnadshavare. En diskursanalytisk ansats har använts där kritisk diskursanalys och diskursiv psykologi har kombinerats. LÄS MER

 3. 3. KTH Hyperloop : En studie om ett studentdrivet radikalt innovationsprojekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Rasmus Atterblad; Mathias Strinnholm; [2021]
  Nyckelord :Radical innovation; agile methods; organizational structures; motivation; Radikal innovation; agila metoder; organisationsstruktur; motivation;

  Sammanfattning : För att företag ska behålla konkurrenskraftighet på dagens dynamiska marknad krävs en hög grad av innovation. KTH Hyperloop är ett studentprojekt på KungligaTekniska Högskolan som är mitt uppe i ett radikalt innovationsprojekt med målet att förändra hur vi transporterar oss i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 5. 5. Revisorns avvägning mellan oberoendet och kort- och långvariga kundrelationer : En kvalitativ studie utifrån revisorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tavan Wrya Rasol; [2020]
  Nyckelord :Audit independence; client importance; auditor-client relationship och Audit tenure.; Revisorns oberoende; kundrelationer; revisorns tjänstgöring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Revisorns oberoende är omdiskuterat där allmänheten förväntar och förlitar sig på att revisorn upprätthåller sitt oberoende gentemot sina kunder för en välfungerande marknad och samhälle. Revisorns oberoende innebär att revisorn är objektiv, opartisk och fri från yttre påverkan vid granskning av kundens verksamhet. LÄS MER