Sökning: "Yu Chen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Yu Chen.

 1. 1. Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yu Chen; [2019]
  Nyckelord :Anpassningar; Andraspråkselever; Läsförståelse och matematik; Reading difficulties of mathematical text; Språkbetydelser och matematik; Språkutvecklande arbetssätt; Matematiska textuppgifter;

  Sammanfattning : Abstract Att kunna förstå innebörden av matematiska textuppgifter är en förutsättning för att kunna lösa matematiska textuppgifter. När andraspråkselever inte har ett utvecklat svenskt språk blir det svårare för dem att arbeta med textuppgifter i matematikboken, eftersom matematiska texter är mer multimodala än texter i många andra ämnen. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yu Chen; [2018]
  Nyckelord :Matematik; outdoor teaching; outdoor learning; utomhusaktivitet; utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Min ambition med den här översikten är att ta redan på hur utomhuspedagogik stödjer elevers lärande i matematik. Utifrån mina erfarenheter har jag formulerat en frågeställning: Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik? För att besvara frågeställningen genomförde jag en stor sökningsprocess där jag använd mig av olika databaser så som ”Eric via Ebsco”, ”SwePub”, ”Libsearch” och ”Google Scholar” som ingår i Malmö Universitetsbibliotek. LÄS MER

 3. 3. Selective Area Growth of AlGaN pyramid with GaN Multiple Quantum Wells

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Halvledarmaterial

  Författare :Hsin-Yu Chen; [2018]
  Nyckelord :selective area growth; MOCVD; AlGaN pyramid; GaN multiple quantum wells; undesired deposition;

  Sammanfattning :   Since Shuji Nakamura, Hiroshi Amano, and Isamu Akasaki won the 2014 Nobel prize in Physics owing to theircontributions on the invention of efficient blue GaN light emitting diodes, GaN became an even more appealingmaterial system in the research field of optoelectronics. On the other hand, quantum structures or low-dimensionalstructures with properties derived from quantum physics demonstrate superior and unique electrical and opticalproperties, providing a significant potential on novel optoelectronic applications based on the employment of quantumconfinement. LÄS MER

 4. 4. Intervention strategies used by University of Gavle when dealing with alcohol problems

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Qiaoran Chen; Yu Wang; [2017]
  Nyckelord :alcohol prevention strategies; college students; alcohol problems;

  Sammanfattning : This study aims at exploring the intervention strategies directed to reduce alcohol drinking in Hogskolan in Gavle. Although many students consume alcohol in different settings such as parties and gathering, few of them can understand the whole picture of the school’s intervention strategies. LÄS MER

 5. 5. The Management of the Service Supply Chain

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Kechen Chen; Di Yu; [2014]
  Nyckelord :supply chain; service supply chain management; customers’ satisfaction;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis is to study the connection between Service Supply Chain Management (SSCM) and Customer Satisfaction (CS). The study is based on the factors of SSCM for receiving CS and its implementation. LÄS MER