Sökning: "Yuchen Liang"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yuchen Liang.

 1. 1. Energy Audit for the Gävle University Library

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Yuchen Yang; Jieqiong Liang; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. OpenMPBench : An Open-Source Benchmark for Multiprocessor Based Embedded Systems

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Yuchen Liang; Syed Muhammad Zeeshan Iqbal; [2010]
  Nyckelord :Benchmark; Multiprocessor; Linux Multithread; Parallel Algorithm;

  Sammanfattning : It is a new and open-source benchmark for multiprocessor based embedded system. It comprises a set of parallel implementations for seven classical algorithms that cover different computing features of general-purpose processor. LÄS MER