Sökning: "Yugoslavia"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Yugoslavia.

 1. 1. “The Maritime Border Disputes of Croatia A study within the legal field of international maritime law concerning the on-going maritime border disputes between the Republic of Croatia, Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirza Imamovic; [2021-02-03]
  Nyckelord :Maritime Border Dispute; International Maritime Law; Maritime Delimitation; International Arbitration; The Republic of Croatia; The Republic of Slovenia; Bosnia and Herzegovina; Montenegro; Breakup of Yugoslavia;

  Sammanfattning : Since the break-up of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the Republic of Croatia has been involved in maritime border disputes with its neighbours the Republic of Slovenia, the State of Bosnia and Herzegovina and the State of Montenegro. During the past decades after gaining independence, the States have tried to solve the disputes with numerous negotiations and agreements. LÄS MER

 2. 2. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 3. 3. The Reconceptualized War : A critical analysis of the new war theory through a case study of the Yemen War

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Victor Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Yemen; War; New War; New War Theory; Kaldor; Mary Kaldor; Iraq; Globalization; Saudi Arabia; Bosnia; Yugoslavia; Jemen; Krig; Nya Krig; Kaldor; Mary Kaldor; Irak; Globalisering; Saudi Arabien; Bosnien; Jugoslavien;

  Sammanfattning : The much-debated new war theory suggest that a new type of organized violence has developed during the last decades of the twentieth century. These new wars occur during an era of globalization and differ from old wars concerning four factors: the goals, the actors, the finance, and the methods. LÄS MER

 4. 4. David mot Goliat : En studie av jugoslaviska partisaners framgångar mot tyska styrkor under operationerna "Weiss" och "Schwartz" 1943

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Martin Lundberg Edvardsson; [2021]
  Nyckelord :andra världskriget; Jugoslavien; partisaner; Fall Weiss; Fall Schwartz; Stephen Biddle;

  Sammanfattning : In 1943 occupied Yugoslavia became the scene of ferocious fighting on a large scale as axis forces launched two major anti-guerrilla operations, codenamed “Weiss” and “Schwartz”, in an all-out effort to put an end to the Yugoslav communist resistance. Despite the axis being massively superior in material terms, sometimes even outnumbering their opponents by six to one, both operations ended in failure as the partisans managed to fight their way out of the German trap. LÄS MER

 5. 5. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER