Sökning: "Yuleidy Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yuleidy Nilsson.

 1. 1. Erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsovården av att möta föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Samuelsson; Yuleidy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med blodsmitta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Malin Gyllenäs Koivumaa; Yuleidy Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; systematisk litteraturstudie; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Blodburna smittor som HIV, Hepatit B och Hepatit C är ofta förekommande inom vården. Det innebär att sjuksköterskor löper risk att exponeras av blodsmitta. Det finns även attityder och stigmatisering inom vården mot personer med blodsmitta som kan innebära en försämrad vård. LÄS MER