Sökning: "Yurdaer Dalkic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yurdaer Dalkic.

 1. 1. A Self-policing Smart Parking Solution

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Yurdaer Dalkic; Hadi Deknache; [2019]
  Nyckelord :IoT; Smart Parking; Smart City; Deep Learning; Convolutional Neural Network; Machine Learning; Vision-based solution; Sensors; Illegally parked vehicles; Vacant parking detection;

  Sammanfattning : With the exponential growth of vehicles on our streets, the need for finding an unoccupied parking spot today could most of the time be problematic, but even more in the coming future. Smart parking solutions have proved to be a helpful approach to facilitate the localization of unoccupied parking spots. LÄS MER

 2. 2. Development and design of a prototype for monitoring the water level in water wells using LoRaWAN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Yurdaer Dalkic; Zoubida Alshekhly; [2018]
  Nyckelord :Ultrasonic sensor; LoRaWAN; LoRa; Water level; Smart city; IoT; Flood warning;

  Sammanfattning : En översvämning kan inträffa när som helst och var som helst i världen. En översvämning börjar när vattennivån ökar, särskilt i dagvattenbrunnar i stadsområden. Genom att utnyttja de olika moderna teknologier som Internet of Things (IoT), förluster som orsakas av en översvämning kan minskas. LÄS MER