Sökning: "Yuriko Fujita Friedrich"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yuriko Fujita Friedrich.

  1. 1. Varför äts maten inte upp?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Yuriko Fujita Friedrich; [2020-08-05]
    Nyckelord :Den medvetna måltiden; FAMM; matsvinn; måltidsprocessen; tallrikssvinn;

    Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hp Program:Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå:GrundnivåHandledare:Cecilia Magnusson SporreExaminator:Anna PostAntal sidor:47 (inklusive bilagor)Termin/år:VT2020.... LÄS MER