Sökning: "Yusuf Diyar Kucukyavuz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yusuf Diyar Kucukyavuz.

  1. 1. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

    M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
    Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

    Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER