Sökning: "Yvert-Hamon Sophie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Yvert-Hamon Sophie.

 1. 1. Ethos et représentation de l'Autre dans le discours de controverse religieuse de Philippe Duplessis-Mornay : Étude de l'emploi des pronoms dans la préface de deux éditions du Traité de l'eucharistie (1598/1604)

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för franska, italienska och klassiska språk

  Författare :Sophie Yvert-Hamon; [2013]
  Nyckelord :Discourse analysis; ethos; the Other; argumentation; religious controversy; preface; pronouns; Philippe Duplessis-Mornay; Analyse du discours; ethos; l Autre; argumentation; controverse religieuse; préface; pronoms; Philippe Duplessis-Mornay;

  Sammanfattning : With the discourse analysis as framework, this study focuses on the ethos, the representation of the Other and the argumentation in the discourse of religious controversy of the protestant Philippe Duplessis-Mornay. The corpus, which consists of the prefaces of two editions of the Traité de l’eucharistie (1598 and 1604), was subject to a systematic survey of the personal pronouns je, nous, vous as well as references to Duplessis-Mornay’s direct opponents, in a diachronic perspective (the two editions have been compared). LÄS MER

 2. 2. Le Petit Prince på franska : En undersökning om att läsa litteratur inom moderna språk på grundskola senare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Yvert-Hamon Sophie; [2010]
  Nyckelord :språkdidaktik; andraspråkinlärning; autentiska texter; främmande litteratur; lässtrategier; kommunikation; moderna språk; franska;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka om, hur och varför man kan läsa litteratur inom moderna språk, franska, på grundskola senare år. För att genomföra undersökningen har aktionsforskningsmetoden används, vilket innebär att forskaren deltog i den process som undersöktes som lärare. LÄS MER