Sökning: "Yvette Olofsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yvette Olofsson.

  1. 1. "Minus på vågen"

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Doaa Fakhruldeen; Sedina Kovacevic; Yvette Olofsson; [2019-08-12]
    Nyckelord :Fetma; fysisk aktivitet; hinder; hälsa; motivation; motivationsfaktorer; utseende; övervikt;

    Sammanfattning : Program: Hälsopromotion Kost/IdrottNivå: GrundnivåHandledare: Peter KorpExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 46 sidorTermin/år: Vt 2019.... LÄS MER