Sökning: "Yvonne Düring"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Yvonne Düring.

 1. 1. En kärlekens anda : Genus, ideal och politik i Grängesbergs socialdemokratiska kvinnoklubb 1901–1939

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Grängesberg; S-kvinnor; genus; arbetarrörelsen; kvinnorörelse; industrisamhälle;

  Sammanfattning : The Social Democratic Women’s Club in Grängesberg, Sweden, was founded by male mine workers in January 1901. Not until 19 years later, the Social Democratic Women’s Organization was founded on a national level. LÄS MER

 2. 2. Så skapades bilden av en kejsarinna Bilden av kejsarinnorna Plotina och Sabina som en del av kejsarnas maktutövning

  Master-uppsats,

  Författare :Stina Wilke Bohlin; [2020-12-08]
  Nyckelord :Plotina; Sabina; Hadrian; Trajan; empresses; emperors; exercise of power; public image; coins; portraits; Panegyricus; mother of the nation; Greek goddess;

  Sammanfattning : The official images of the empresses Plotina and Sabina were changed during the period of theadoptive emperors Trajan and Hadrian. A central focus in this thesis is how Trajan and Hadrianexercised their power by letting the pictures of their wives play an important public role. LÄS MER

 3. 3. Häxans förändring i svensk film : En undersökning om häxans karakterisering i svensk film under 1922–2015 ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Johanna Tornberg; [2020]
  Nyckelord :Häxa; identitet; genus; kvinnor; film; genussystem;

  Sammanfattning : Abstrakt Häxans förändring I svensk film är en undersökning av hur häxan har använts och förändrats under 1922–2015 ur ett genusperspektiv. För att genomföra studien har fyra svenska storfilmer analyserats genom Dr. Jens Eders filmanalytiska metod samt Yvonne Hirdmans genusteori om genuskontrakt. LÄS MER

 4. 4. #GreenRecovery for Europe: A Content Analysis of tweets about the Green Recovery from COVID-19 on Twitter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Sheila Schulze; Yvonne Mrukwa; [2020]
  Nyckelord :#GreenRecovery; public sphere; social movements; hashtag activism; digital activism; citizen activism; businesses; CSR; CPA; Twitter; Green New Deal; economic recovery plan; COVID-19;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how digital activism is conducted on Twitter, particularly in relation to the dialogues and demands for Europe’s green economic recovery plan from COVID-19. It seeks to analyse the communication made using #GreenRecovery on Twitter by various actors over the period of May to June 2020, guided by the theory of public sphere and social movement and literature on digital activism, hashtag activism, Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Political Activity (CPA) using a qualitative and quantitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER