Sökning: "Yvonne Lundberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Yvonne Lundberg.

 1. 1. Ett omslag trovärdigt nog att köpas : En kvalitativ studie om gestaltningen av mannen och kvinnan på tidningsomslag till modemagasin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Male gaze; Female Gaze; Gender Theory; Ethos; Manlig blick; Kvinnlig blick; Genusteorin; Etos;

  Sammanfattning : Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi måste ta hänsyn till. LÄS MER

 2. 2. "Hen kan du vara själv gubbkärring" : debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" i svensk storstadspress

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Laura Verina; Cecilia Lundberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt hur debatten om det könsneutrala pronomenet "hen" såg ut i svensk storstadspress, perioden efter utgivningen av barnboken Kivi och Monsterhund, skriven av Jesper Lundqvist, där "hen" används genomgående. Undersökningen baseras på en kvantitativ samt en kvalitativ analys av texter från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenska Dagbladet Snällposten, Göteborgs-Tidningen, Göteborgs- Posten och Dagen. LÄS MER

 3. 3. Genus och informationsteknik : En studie av kön/genusrelationer bland bibliotekspersonal

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Elin Lundberg; [2008]
  Nyckelord :genus; kön; informationsteknik; teknik; bibliotekswebbplatser; biblioteket.se; folkbibliotek; mina bibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine sex/gender relations amongst staff in public libraries who have taken part in projects related to information technology. This is done through e-mail surveys and telephone interviews with staff who have participated in the development of the two library websites Mina bibliotek and Biblioteket. LÄS MER