Sökning: "Yvonne Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Yvonne Pettersson.

 1. 1. Samordnad individuell planering för patienter med komplexa behov : Erfarenheter i primärvården ur vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Yvonne Sparavec; Linda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Vårdsamordnare; primärvården; komplexa vårdbehov; sjuksköterska; samverkan; kunskap; samordnad individuell plan SIP ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer stora krav på samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell planering med SIP som resultat är reglerat i lagen och syftar till en trygg, säker och smidig övergång från slutenvården till öppen vård och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Vem äger dokumentationen? : Barns delaktighet i reflektionen kring visuell dokumentation i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Yvonne Lindqvist Pettersson; Kristina Lago; [2014]
  Nyckelord :pedagogisk dokumentation; reflektion; inflytande; delaktighet; tillgänglighet; maktrelationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur visuell dokumentation görs tillgänglig för barns reflektion i förskolans verksamhet. Studiens centrala aspekter fokuserar på hur relationer mellan barn och förskollärare skapar en miljö som erbjuder barnen delaktighet i reflektion av visuell dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Speglar läromedel i svenskämnet jämställdhet mellan män och kvinnor?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Mikaela Pettersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats är undersökningen inriktad på jämställdhet mellan män och kvinnor i läromedel i ämnet svenska på gymnasienivå. Undersökningen har genomförts genom att räkna kvinnliga respektive manliga författare i utvalda, relevanta kapitel. LÄS MER

 4. 4. "Jag vill inte kompa dina känslor": en fallstudie av tonåringars musikutövande i relation till genusskapande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Lotta Pettersson; [2013]
  Nyckelord :music; adolescents; musik; tonåringar; genus; gender; kulturindustrierna; cultural industries; Foucault; makt; power; fältstudie; field study; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Women are less represented on the Swedish scene of popular music than men are. This fact, off course, has many explanations. LÄS MER

 5. 5. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER