Sökning: "Yvonne Samuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Yvonne Samuelsson.

 1. 1. Läkarchefers arbetsmiljöansvar : En kvalitativ studie om upprätthållande av basala hygienrutiner och klädregler - följsamhet inom läkargruppen

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Yvonne Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Läkarchef; Hygienrutiner; Infektionskontroll; Följsamhet; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för infektioner och antibiotikabehov. LÄS MER

 2. 2. En studie som skiljer sig En kvantitativ innehållsanalys av kvällspressens gestaltning av offentliga kvinnor och män i skilsmässa.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Samuelsson; Lovisa Meijer; [2018-09-04]
  Nyckelord :divorce; gender stereotypes; Swedish tabloids; media portrayal; framing; gender;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the media portrayal of public couples going through adivorce. The examined newspapers are the Swedish tabloids Aftonbladet and Expressen. Theused method is a quantitative content analysis, in which we have analyzed 221 articles, allregarding a public couples divorce. LÄS MER

 3. 3. Oral Health and Tools for Oral Hygiene in Adolescents in Detema Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Yvonne Samuelsson; Erik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Zimbabwe; Oral health; Oral hygiene; Caries disease; Periodontal disease; Zimbabwe; oral hälsa; oral hygien; karies; parodontal sjukdom;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this epidemiologic pilot field study was to determine if the oral health problem in Detema was periodontal or caries disease. If periodontal disease, was it induced by a certain virulent microflora or by inadequate oral hygiene? A second specific aim was to educate local oral health instructors, to raise the awareness of the importance of oral health, and in that way improve the general health. LÄS MER

 4. 4. Föräldraskap, kön och jämställdhet i Maria Svelands Bitterfittan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Sofie Samuelsson; [2009]
  Nyckelord :kön; litteratursociologi; bitterfittan; maria sveland; föräldraskap; genus; jämställdhet;

  Sammanfattning : The aim of this Masters´ thesis is to examine parenthood, gender and equality. The analysis is based on the novel Bitterfittan. The primary theoretical points of departure are Judith Butler’s theory about doing gender and Yvonne Hirdman’s theory about the gender system, the hierarchical order and the separation of the sexes. LÄS MER

 5. 5. En annan värld? En analys av sex fantasyromaner ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Annika Samuelsson; Lina Samuelsson; [2007]
  Nyckelord :genus; genussystem; fantasy; litteratursociologi; barn och ungdomar;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to examine how the gender system is described in fantasy novels. The theoretical framework is based on Yvonne Hirdman’s theory on gender system, primarily the two basic principles: the principle of dichotomy, of separation between the sexes, and the principle of hierarchy, of man as norm. LÄS MER