Sökning: "Yvonne Samuelsson"

Visar resultat 6 - 6 av 6 uppsatser innehållade orden Yvonne Samuelsson.

  1. 6. Som om min kropp inte är min... : Bilden av unga kvinnors sexualitet i svensk ungdomslitteratur

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Jenny Samuelsson; [2006]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this Masters thesis is to examine how young womens sexuality is described in Swedish youth novels. The analysis is based upon eight books of which four were published during the period from 1970 to 1975 and four books were published during 2000 to 2005. LÄS MER