Sökning: "Yvonne Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Yvonne Svensson.

 1. 1. Internaliserad misogyni och återkomsten av ”Jag är inte som alla andra tjejer” : Hur könsnormer uttrycks på sociala medier med koppling till skolans sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet samhällskunskap 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fina Svensson Ek; [2022]
  Nyckelord :Internaliserad misogyni; könsnormer; sex- och samlevnadsundervisning; samhällskunskap; sociala medier.;

  Sammanfattning : The aim of this research paper is to analyze how gender norms in the form of internalized misogyny are portrayed on social media based on the school´s sex education in the subject social studies.  The methodological framework of this research is based on a qualitative and hermeneutist method. LÄS MER

 2. 2. Vems ärenden går elden? : En historiografisk jämförelse av Sveriges och Finlands häxprocesser ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Martin Svensson; [2020]
  Nyckelord :1600-tal; häxprocesser; genusperspektiv; historiografi; Sverige; Finland; Östersjöväldet;

  Sammanfattning : This essay is a comparative historiographic study of how the 17th century witch processes in Sweden and Finland has been described in dissertations, essays and articles over the last 50 years. These countries were chosen for comparison due to Sweden’s female majority of accused and condemned witches, while Finland had almost equal percentages of accused and condemned men and women. LÄS MER

 3. 3. Kön eller kompetens : Hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Henny Bucht; [2019]
  Nyckelord :Gender; Journalism; Sporting commentator; Public reactions; Genus; Journalistik; Sportkommentator; Publikreaktioner;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kvinnliga sportkommentatorer och experter uppfattar publikreaktioner. Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga sportkommentatorer och experter ser på kommentarer och kritik som de får av publiken. LÄS MER

 4. 4. Giftermål, födslovåndor och trovärdiga vittnen : Kvinnosynen i medeltida mirakelberättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Svensson; [2019]
  Nyckelord :mirakelberättelser; kvinnor; medeltiden;

  Sammanfattning : The object of this study of medieval miracles is to illuminate how women were viewed in medieval Sweden through analysis of testimonies to miracles and the canonization processes, marriage, the part the mother and the father respectively had in their children’s lives, how work is split, and how people are characterized. To achieve this, two methods are used. LÄS MER

 5. 5. Uttryckligen autentiskt 2.0 : Besökares uppfattning och museers redovisining av museiföremåls vårdåtgärder och materiella autenticitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Yvonne Watson Svensson; [2018]
  Nyckelord :authenticity; active maintenance; passive maintenance; survey; presentation; object care; visitor ability; visitor interest; autenticitet; aktiv vård; passiv vård; enkät; redovisning; föremålsvård; besökares förmåga; besökares intresse;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utreder om eller till vilken grad museibesökare kan avgöra om eller när utställningsföremål utsatts för ingrepp eller vårdåtgärder. Sådana åtgärder kan vara stora, så som renovering eller försiktiga, t. ex. konservering. LÄS MER