Sökning: "Yvonne miun"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Yvonne miun.

 1. 1. Medias framställning av föräldrar och föräldraskap ur ett genusperspektiv : - En longitudinell diskursanalys av magasinet Vi Föräldrar mellan 1990-2015

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Isaksson; Peter Sjölund; [2019]
  Nyckelord :Föräldraskap; Genus; Könsroller; Heteronorm; “Vi Föräldrar”.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur föräldrar framställs i magasinet "Vi Föräldrar" ur ett genusperspektiv. Det är en longitudinell studie som undersöker hur normer kring femininitet, maskulinitet och sexualitet kopplat till föräldraskapet har förändrats mellan åren 1990-2015. LÄS MER

 2. 2. "Jag går inte och väntar på något mirakel, jag är väl zombie på mitt vis" - En kvalitativ studie om äldres syn på psykisk ohälsa och sin psykosociala situation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Paulina Ahola; Yvonne Holm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Handhygien på en intensivvårdsavdelning : Ett stickprov ur verkligheten

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Yvonne Persson; Johnny Nyberg; [2013]
  Nyckelord :Följsamhet; handhygien; intensivvård; observationsstudie; omvårdnad; vårdrelaterade infektioner.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Besök på en intensivvårdsavdelning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Yvonne Persson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER